Urgente hulp nodig? 038 - 081 848
Naar de cursussen

Gasmeten Ex-Ox-Tox

Goedemorgen Goedemiddag Goedenavond

Brandwachten of medewerkers die op een bedrijfsterrein gasmetingen en gasdetectie moeten uitvoeren en meetgegevens interpreteren, moeten een cursus gasmeten hebben afgerond. Onze brandwachten werken vaak in besloten ruimtes. Om ieders veiligheid te waarborgen, raden wij daarom aan dat al onze brandwachten dit certificaat halen. Daarmee beschikken zij aantoonbaar over de vaardigheden om de aanwezigheid van explosieve of toxische stoffen uit te sluiten. Vaak is dit diploma ook een aanvullende eis van opdrachtgevers op risicoterreinen of in de petrochemie.

De basiscursus Gasmeten Ex-Ox-Tox duurt drie dagen en bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Theorie:

 • Algemene basisbegrippen
 • Wet - en regelgeving
 • Algemene veiligheidsregels en specifieke risico`s
 • Vaktechnieken: procedures, katalytische sensor, infraroodsensor, PID-sensor, elektrochemische sensor, gasdetectiebuisje, personal monitor
 • Opzoeken van gegevens op de chemiekaart
 • Gedrag van gassen en dampen
 • Brand - en explosiegevaar
 • Gevaren van zuurstof
 • Giftige stoffen
 • Eenheden en normen
 • Besloten ruimten en gasvrijverklaring
 • Metingen Ex-Ox-Tox

Praktijk:

 • Training door in simulatie gasmetingen te verrichten
 • Meetapparatuur en andere hulpmiddelen bedienen om metingen te verrichten

Doel van de cursus
Het doel van de cursus Gasmeten Ex-Ox-Tox is dat cursisten na afronding op verantwoorde wijze Ex-Ox-Tox-gasmetingen kunnen verrichten en interpreteren. In de cursus leren ze planmatig en veilig omgaan met gasmeetapparatuur en de gemeten waardes interpreteren. Ook kunnen ze chemiekaarten lezen en verklaren.

Doelgroep
Brandwachten en medewerkers die in de industrie of petrochemie werken en gasmetingen of gasdetectie moeten uitvoeren en meetgegevens moeten kunnen interpreteren.

Ingangseisen
Kandidaten moeten ten minste 18 jaar zijn. Voor leerlingen die de training volgen om een startkwalificatie te behalen, geldt een uitzondering. Zij moeten ten minste 16 jaar zijn.

Daarnaast moeten kandidaten beschikken over een van de volgende diploma`s:

 • B-VCA
 • VOL-VCA
 • VIL-VCU
 • Een gelijkwaardig diploma of certificaat

Verder is het belangrijk dat kandidaten ‘verkleuring’ kunnen herkennen.

Certificaat
De basiscursus duurt drie dagen. Daarna volgt een examen. Bij succesvolle afronding ontvangt de kandidaat een persoonsgebonden certificaat.

Geldigheid certificaat
Conform de SSVV Opleidingsgids (SOG) is dit certificaat drie jaar geldig. De kandidaat wordt geacht iedere drie jaar een eendaagse herhalingscursus te volgen om het certificaat te vernieuwen.

Stap 1 van 2

Offerte aanvraag

In wat voor dienstverlening bent u geïnteresseerd?
Stap 2 van 2

Offerte aanvraag

Uw contactgegevens

Bedankt voor
uw interesse!

Meer over {service}

Beste {user.firstname}, dit is wat we nu voor u gaan doen.

Oeps!
Er ging helaas iets verkeerd

Excuses voor het ongemak

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

U bent succesvol ingeschreven

Dank u voor uw interesse in onze nieuwsbrief!

Er gaat iets mis

Oeps er gaat iets mis.