Urgente hulp nodig? 038 - 081 848
Naar de cursussen

SOG Werken met onafhankelijke adembescherming regulier

Goedemorgen Goedemiddag Goedenavond

Bij calamiteiten kunnen situaties ontstaan waarin er onvoldoende zuurstof in de lucht is of een te hoog gehalte aan gevaarlijke of vervuilende stoffen. In zulke situaties gebruikt een brandwacht adembeschermende apparatuur, afgesloten luchtcapsules die onafhankelijk van de omgevingslucht functioneren. In de cursus Werken met onafhankelijke adembescherming leer je deze apparatuur gebruiken en jezelf, je collega’s en anderen in veiligheid te brengen. Wij raden al onze brandwachten aan dit certificaat te halen, omdat dit vaak een aanvullende eis is van opdrachtgevers in risicovolle sectoren, zoals de petrochemie.

Over de cursus
De cursus Werken met onafhankelijke adembescherming wordt aangeboden en verzorgd door de BWH Academy. De volgende onderwerpen komen in het theorie- en praktijkgedeelte van de training aan bod:

Theorie:

 • Het belang van de Arbeidsomstandighedenwet voor de werkgever en werknemer;
 • Het principe van de ademhaling;
 • Het herkennen van een ademcrisis en hoe deze door ademhalingstechnieken te voorkomen;
 • De gevaren die ademhaling kunnen bedreigen;
 • De typen ademhalingsbeschermingsmiddelen en het gebruik;
 • Veiligheidsregels en wetgeving.

Praktijk:

 • Voorbereiding: ademluchttoestel, veiligheids- en hygiëneregels, gereed maken voor gebruik;
 • Het veilig gebruiken van beschikbare adembescherming en persoonlijke beschermingsmiddelen, uitvoeren opdracht, controle restdruk, afleggen toestel;
 • Het in veiligheid brengen van een collega met de beschikbare en juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en adembeschermingsmiddelen met behoud van de eigen veiligheid.

Duur van de cursus
De cursus duurt één dag en bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk, gevolgd door een praktijkexamen.

Doel van de cursus
De cursus leert je op veilige en effectieve wijze adembeschermende apparatuur gebruiken in situaties waarin te weinig zuurstof aanwezig is in de lucht of een te hoog gehalte aan gevaarlijke of vervuilende stoffen. Dit helpt je in gevaarlijke situaties, zoals bij calamiteiten, jezelf, je collega’s en anderen in veiligheid te brengen.

Doelgroep
Brandwachten en medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in een omgeving waarbij de atmosfeer lager is dan de SIR-risicocategorie B-3.

Ingangseisen
Kandidaten moeten ten minste 18 jaar oud zijn. Er wordt een uitzondering gemaakt voor leerlingen die de training volgen in het kader van het behalen van een startkwalificatie. Voor hen geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.

Voor de cursus Werken met onafhankelijke adembescherming volstaat een Eigen Verklaring van goede gezondheid. De afwezigheid van gezichtsbeharing, zoals een baard of snor, zijn een vereiste voor deze cursus.

Kandidaten moeten verder in bezit zijn van een van de volgende diploma’s:

 • B-VCA
 • VOL-VCA
 • VIL-VCU
 • Een gelijkwaardig ‘vastgesteld’ diploma of certificaat

Let op: voor het daadwerkelijk mogen werken met ademlucht is een geldig medisch keuringsbewijs vereist!

Certificaat
Conform de SSVV Opleidingsgids (SOG) is dit certificaat drie jaar geldig. De kandidaat wordt geacht iedere drie jaar een eendaagse herhalingscursus te volgen om het certificaat te vernieuwen.

Stap 1 van 2

Offerte aanvraag

In wat voor dienstverlening bent u geïnteresseerd?
Stap 2 van 2

Offerte aanvraag

Uw contactgegevens

Bedankt voor
uw interesse!

Meer over {service}

Beste {user.firstname}, dit is wat we nu voor u gaan doen.

Oeps!
Er ging helaas iets verkeerd

Excuses voor het ongemak

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

U bent succesvol ingeschreven

Dank u voor uw interesse in onze nieuwsbrief!

Er gaat iets mis

Oeps er gaat iets mis.